ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΟΔΥΑ 2018 – 2019

  • Ελα μαζί μας……. Εκπαιδεύσου – Τόλμησε – Πρόσφερε……. μπορείς!!!!

 

Οι εγγραφές Εθελοντών για το Βασικό Σχολείο Διάσωσης 2018 – 2019 έχουν ξεκινήσει, έλα μαζί μας και:
Εκπαιδεύσου ως επαγγελματίας Διασώστης από πιστοποιημένους & έμπειρους εκπαιδευτές… Μπορείς!!!
Τόλμησε, γίνε ενεργός πολίτης, μην παραμένεις θεατής, κάνε τη διαφορά… Μπορείς!!!
Πρόσφερε, Εθελοντικά στον εαυτό σου, στην Οικογένειά σου, στην Κοινωνία… Σίγουρα μπορείς!!!
Η στελέχωση της ¨ΕΟΔΥΑ¨ είναι Εθελοντική και μέλη της μπορούν να γίνουν Άνδρες & Γυναίκες.
Η ποιοτική συνεχιζόμενη Εκπαίδευση είναι ο βασικός παράγοντας επίτευξης του σκοπού της ¨ΕΟΔΥΑ¨. Η
εκπαίδευση και επιχειρησιακή δράση της ¨ΕΟΔΥΑ¨ είναι ποιοτικά εφάμιλλη αντίστοιχων Ομάδων & φορέων
επαγγελματικού επιπέδου.
Φιλοσοφία και βασική Αρχή της ¨ΕΟΔΥΑ¨ είναι: ¨Δίπλα στον Ανθρωπο – δίπλα στην Κοινωνία¨
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στα 6971.64.16.64 &
6908.72.24.11 στο email: [email protected] στο facebook eodia2017, ή στο www.eodia.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΚΟΠΟΙ ΕΟΔΥΑ
Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από μια διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για αλληλεγγύη και ανιδιοτελή
προσφορά προς την κοινωνία. Η αδυναμία των δομών της Πολιτείας, η έλλειψη σχεδιασμού και οργάνωσης, σε
συνδυασμό με την αδιαφορία μεγάλου μέρους του πληθυσμού, αυξάνουν στο έπακρο και δημιουργούν
καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την Ανθρώπινη Ζωή & Υγεία καθώς & το Περιβάλλον, κυρίως από Φυσικές ή
Τεχνολογικές Καταστροφές.
Για τους παραπάνω λόγους και όχι μόνο, άνθρωποι με ευαισθησίες, ανησυχίες, όρεξη, εμπειρία, γνώσεις, όραμα
και κυρίως διάθεση για Εθελοντική προσφορά, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την ¨ΕΟΔΥΑ¨ (Εθελοντική
Ομάδα Διάσωσης & Υγειονομικών Αποστολών) με έδρα τη Λάρισα και απώτερο στόχο την ανάπτυξή της σε όλη
την Ελληνική Επικράτεια.
Σε μια εποχή ολοένα και αυξανόμενων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, η έννοια του Εθελοντισμού
αποκτά εξέχουσα σημασία υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κοινωνική αλληλεγγύη και ανιδιοτελή προσφορά
στον τομέα της πολιτικής προστασίας, όπου η άμεση παροχή ποιοτικής βοήθειας κατά την εκδήλωση τέτοιων
φαινομένων είναι ιδιαίτερα επιτακτική.
Η ¨ΕΟΔΥΑ¨ με απόλυτο σεβασμό στις αρχές του Εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς, με κύριο
βραχίονα την παροχή ποιοτικών Διασωστικών & Υγειονομικών υπηρεσιών, αναπτύσσει Εθελοντικές δράσεις με
σκοπό την θωράκιση της Κοινωνίας από απειλητικές καταστάσεις.
Η ¨ΕΟΔΥΑ¨ αξιοποιεί όλη τη συσσωρευμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και εκπαιδευτική δράση των μελών της με
στόχο την οργάνωση εκπαιδευμένων Εθελοντών για συμμετοχή σε Επιχειρησιακές δράσεις διαχείρισης
επειγουσών καταστάσεων.
ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Η ποιοτική συνεχιζόμενη Εκπαίδευση είναι ο βασικός παράγοντας επίτευξης του σκοπού της ¨ΕΟΔΥΑ¨, για το λόγο
αυτό έχει καταρτιστεί αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κυρίως οι κανόνες συμμετοχής στο
Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης και τα Εξειδικευμένα Σχολεία Διάσωσης.
Η εκπαίδευση και επιχειρησιακή δράση της ¨ΕΟΔΥΑ¨ είναι ποιοτικά εφάμιλλη αντίστοιχων Ομάδων & φορέων
επαγγελματικού επιπέδου.
Επιπλέον, το σύνολο σχεδόν των Εθελοντών της ΕΟΔΥΑ είναι πιστοποιημένοι Ανανήπτες – Διασώστες &
Εκπαιδευτές στη Βασική Υποστήριξη Ζωής με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS/AED) από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC). Επίσης Εθελοντές μας είναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές
Εκπαιδευτών (Instructor Trainer) και Διευθυντές (Course Director) του ERC.
Η ΕΟΔΥΑ σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά προγράμματα παροχής ¨Α΄ Βοηθειών¨,
σε ενδιαφερόμενους Φορείς, Εταιρείες, Συλλόγους και Πολίτες.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η ΕΟΔΥΑ έχει τη δυνατότητα να μελετήσει, να σχεδιάσει, να οργανώσει και να υποστηρίξει Υγειονομικά –
Διασωστικά (με άριστα εκπαιδευμένους & πιστοποιημένους Υγειονομικούς Διασώστες & ειδικό εξοπλισμό) την
κάλυψη Αθλητικών, Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε Φορείς,
Εταιρείες, Συλλόγους και Πολίτες.
Ηδη στο 1
ο
Οκτάμηνο του 2018 η ΕΟΔΥΑ συμμετείχε με 30 Εθελοντές σε 86 Εθελοντικές Δράσεις – Υγειονομικές
καλύψεις, συνολικής διάρκειας 547 Εθελοντικών ωρών, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ποιοτικές υγειονομικές &
διασωστικές υπηρεσίες, αντιμετωπίζοντας επιτυχώς εκατοντάδες περιστατικά.
Φιλοσοφία και βασική Αρχή της ¨ΕΟΔΥΑ¨ είναι: ¨Δίπλα στον Ανθρωπο – δίπλα στην Κοινωνία¨