Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης & Υγειονομικών Αποστολών – ΕΟΔΥΑ

Τους στόχους και τον σκοπό της ίδρυσης της ¨Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης & Υγειονομικών Αποστολών – ΕΟΔΥΑ¨, παρουσίασαν σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΔΥΑ.

Όπως ανέφεραν τα μέλη της ΕΟΔΥΑ «η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από μια διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για αλληλεγγύη και ανιδιοτελή προσφορά προς την κοινωνία. Η αδυναμία των δομών της Πολιτείας, η έλλειψη σχεδιασμού και οργάνωσης, σε συνδυασμό με την αδιαφορία μεγάλου μέρους του πληθυσμού, αυξάνουν στο έπακρο και δημιουργούν καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την Ανθρώπινη Ζωή & Υγεία καθώς & το Περιβάλλον, κυρίως από Φυσικές ή Τεχνολογικές Καταστροφές.
Για τους παραπάνω λόγους και όχι μόνο, άνθρωποι με ευαισθησίες, ανησυχίες, όρεξη, εμπειρία, γνώσεις, όραμα και κυρίως διάθεση για Εθελοντική προσφορά, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την ΕΟΔΥΑ (Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης & Υγειονομικών Αποστολών) με έδρα τη Λάρισα και απώτερο στόχο την ανάπτυξή της σε όλη την Ελληνική Επικράτεια».
Οι σκοποί ίδρυσης της Ομάδας περιλαμβάνουν τα εξής:
1. Η πρόληψη μέσω της ενημέρωσης και της κατάλληλης προετοιμασίας της κοινωνίας για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων που απειλούν τη Ζωή, την Υγεία και το Περιβάλλον.
2. Η παροχή Α΄ Βοηθειών και εξειδικευμένης υγειονομικής φροντίδας, σε προνοσοκομειακό περιβάλλον, σε περιπτώσεις καταστροφών (φυσικών ή τεχνολογικών).
3. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις Διάσωσης και Έρευνας σε συνεργασία με Κρατικές αρχές ή άλλους φορείς
4. Η παροχή υψηλού επιπέδου υγειονομικών υπηρεσιών Α΄ Βοηθειών σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες (κοινωνικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, επιστημονικές κτλ).
5. Η συνδρομή – αρωγή, με εκπαιδευμένο προσωπικό και ειδικό εξοπλισμό, σε κρατικές υπηρεσίες και φορείς και η συνεργασία στα πλαίσια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ).
6. Η οργάνωση φορέων, ομάδων πληθυσμού και η ενημέρωσή τους σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και κινδύνων.
7. Η συνδρομή – αρωγή σε κρατικές υπηρεσίες και φορείς και η συνεργασία για την καταγραφή (θυμάτων, ζημιών, αναγκών κτλ) και την αποκατάσταση της φυσιολογικής και εύρυθμης λειτουργίας της Κοινωνίας έπειτα από συμβάντα καταστροφών.

 

Για τα θέματα εθελοντισμού, αλλά και της εκπαίδευσης των εθελοντών, τα μέλη της ΕΟΔΥΑ, ανέφεραν τα εξής: «Η ¨ΕΟΔΥΑ¨ με απόλυτο σεβασμό στις αρχές του Εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς, με κύριο βραχίονα την παροχή ποιοτικών Διασωστικών & Υγειονομικών υπηρεσιών, στοχεύει στην ανάπτυξη Εθελοντικών δράσεων με σκοπό την θωράκιση της Κοινωνίας από απειλητικές καταστάσεις.
Η ¨ΕΟΔΥΑ¨ θα αξιοποιήσει όλη τη συσσωρευμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και εκπαιδευτική δράση των μελών της με στόχο την οργάνωση εκπαιδευμένων Εθελοντών για συμμετοχή σε Επιχειρησιακές δράσεις διαχείρισης επειγουσών καταστάσεων.
Η ¨ΕΟΔΥΑ¨ και οι Εθελοντές που θα τη στελεχώσουν θα ενταχθούν στο δυναμικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) αναλαμβάνοντας την υποστήριξη δράσεων πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης καταστροφών.
Ο Εθελοντισμός στηρίζεται στην ιδέα της κοινωνικής αλληλεγγύης στις καλές μας προθέσεις, στη συνέπεια και στο σεβασμό. Ως ενεργοί Εθελοντές της ¨ΕΟΔΥΑ¨ χρειάζεται να είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, να αξιοποιούμε την εμπειρία που αποκτούμε, να αναγνωρίζουμε όσα καταφέρνουμε αλλά και να μαθαίνουμε από τα λάθη μας.
Με μια αισιόδοξη προοπτική πιστεύουμε ότι οι ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι Εθελοντές της ¨ΕΟΔΥΑ¨, σε αγαστή συνεργασία με τις υπόλοιπες Εθελοντικές Ομάδες της περιοχής, θα αποτελέσουν την ελπίδα και το σημείο αναφοράς για σημαντικές αλλαγές στην Κοινωνία μας.
Η ποιοτική συνεχιζόμενη Εκπαίδευση είναι ο βασικός παράγοντας επίτευξης του σκοπού της ¨ΕΟΔΥΑ¨, για το λόγο αυτό έχει καταρτιστεί αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαίδευσης για το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης.
Η εκπαίδευση και επιχειρησιακή δράση της ¨ΕΟΔΥΑ¨ θα είναι ποιοτικά εφάμιλλη αντίστοιχων Ομάδων & Φορέων επαγγελματικού επιπέδου.
· Η διάρκεια της Βασικής – Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Σχολείο Διασωστών) είναι ακριβώς ένα έτος.
· Η Θεωρητική εκπαίδευση έχει συνολική διάρκεια 56 ωρών.
· Η Πρακτική εκπαίδευση έχει συνολική διάρκεια 44 ωρών.
· Η Αναπλήρωση μαθημάτων & η Αξιολόγηση των Εθελοντών έχει συνολική διάρκεια 20 ωρών.
· Η Πρακτική εξάσκηση – απόκτηση δεξιοτήτων έχει συνολική διάρκεια 80 ωρών
Μέλη της ¨ΕΟΔΥΑ¨ μπορούν να γίνουν Άνδρες & Γυναίκες κάτοικοι Ελλάδας ή Ευρωπαίοι πολίτες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο και δεν έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους. Οι Εγγραφές νέων μελών για την εκπαιδευτική περίοδο 2017 – 2018 τελειώνουν στις 29 Δεκεμβρίου 2017.
Απευθύνουμε πρόσκληση σε όλους τους Θεσμικούς φορείς, Επιχειρήσεις, Ιδιώτες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν την προσπάθειά μας με οποιοδήποτε τρόπο, να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 6971.64.16.64 το www.eodia.gr και [email protected] καθώς και στο facebook: ΕΟΔΥΑ. Φιλοσοφία και βασική Αρχή της ¨ΕΟΔΥΑ¨ είναι: ¨Δίπλα στον Άνθρωπο – δίπλα στην Κοινωνία¨.