Πιστοποιημένο σεμινάριο από την Επι.Ζω στην Λάρισα.

Έναρξη πιστοποιημένων σεμιναρίων BLS/AED.
Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018 θα υλοποιηθεί το πιστοποιημένο σεμινάριο BLS/AED του ERC, στο Μύλο του Παππά στη Λάρισα.
Η έναρξη του σεμιναρίου είναι στις 16:00 και η λήξη του στις 21:00.
Δηλώσεις συμμετοχής στα 6979.974.496 & 6989.894.196 μέχρι 27/9.